I will be your eyes

I ll b Ur eyes wn u cant c.I ll b Ur voice wn u cnt spk I ll b Ur li8 wn Ur in dark.I ll b Ur hope wn u lost evy thing.U r nt alone wn m dere 4u
Custom Stickers, Die Cut Stickers, Bumper Stickers - Sticker Mule