Friend and blood

Frnd & blud hv only 1 difrnce, blud entrs in heart & flow out bt,frnd entrs in d heart & stays der...forevr & evr... Good Morning

Comments