If I hadn't met u

'If I hadn't met u
I wudn't like u
If I didn't like u
I wouldn't love u
If I didn't love u
I wouldn't miss u But I did I do,
and I will.
Custom Stickers, Die Cut Stickers, Bumper Stickers - Sticker Mule