Bakra Abhi SMS Padh Raha Hai

Chicken Ready,Yes Boss
Omlet Ready, Yes Boss
Mutton Read No Boss
Bakra Abhi SMS Padh Raha Hai
Custom Stickers, Die Cut Stickers, Bumper Stickers - Sticker Mule