Bakra Abhi SMS Padh Raha Hai

Chicken Ready,Yes Boss
Omlet Ready, Yes Boss
Mutton Read No Boss
Bakra Abhi SMS Padh Raha Hai

Comments

Custom Stickers, Die Cut Stickers, Bumper Stickers - Sticker Mule