Response aata nhi fir bi sms kiye jate hai.

Umid nhi fir bi jiye jate hai..
khali hai bottle fir bi fiye jate hai.
Himmat to dekho humari..
Response aata nhi fir bi sms kiye jate hai.
Custom Stickers, Die Cut Stickers, Bumper Stickers - Sticker Mule