Kisi B Insan ki Khushi Ki "WAJAH" BaNo, Khushi Ka "HISSA" Nhi.
Aur Kisi B insan Ke Dukh Ka "HISSA" Bano
Dukh Ki "WAJAH" Nhi.!

Comments

Custom Stickers, Die Cut Stickers, Bumper Stickers - Sticker Mule