1 rupaya de do. saheb

Bhikhari:- 1 rupaya de do. saheb

saheb:- kal ana

bhikhari:-nsala is kal-kal ke chakkar me lakho rupae is colony me fase hai.

Custom Stickers, Die Cut Stickers, Bumper Stickers - Sticker Mule